DEEPAK CHOPRA – 7 KLÍČŮ KE ŠTĚSTÍ.

July 27, 2017 11:10 am  /  SEBAROZVOJ

Výber myšlienok, ktoré ma zaujali….

DEEPAK CHOPRA – 7 KLÍČŮ KE ŠTESTÍ.

Vrele odporúčam túto knižku.

U nešťastných lidí funguje mozek tak, že každou situaci interpretuje jako problém. Naproti tomu šťastí lidé mají takový mechanismus mozku, že vidí tutéž situaci jako příležitost. Podle vědců je toto nastavení zodpovědné za více než 40 % prožitků štěstí a zjevně je to genetická záležitost. Pokud byli vaši rodiče neštastní, je velmi pravděpodobné, že jste také nešťastní.

Takže pokud je dospívající dítě obkopeno nešťastnými dospělými, jeho nervový systém bude na neštěstí naprogramován dřív, než by samo mohlo míř důvod, aby se cítilo nešťastné.

Každé vaše rozhodnutí, včetně volby štestí, vysílá chemické signály mozku a každý signál napomáhá postupnému utváření mozku.

Psychológové, kteří se zabývají pacienty, jejichž život ovládají negativní názory, zjistili, že změna zásadných postojů působí na chemické procesy v mozku stejně účinně jako léky.

Meditace vyvolává v mozku velmi pozitivní změny.

Najdůležitejším faktorem přežití není ani inteligence ani síla, ale přizpůsobivost. Emocionální odolnost a schopnost rychle se vzpamatovat patří mezi nejvýraznejší náznaky potencionální dlouhověkosti.

Další možností je rozvíjení kreativných činností nebo starost o blaho druhých. V obou případech se dostáváme na hlubší úroveň bytí.

Podle vědců je péče o druhé zaručenou cestou ke štěstí a její účinky jsou dlouhodobé.

Největšími příčinami utrpení jsou pamět a imaginace. Neseme si s sebou křivdy a rány z minulosti a představujeme si, že budoucnost bude ještě bolestnejší.

5 hlavných příčin způsobujících utrpení a neštěstí:

  1. Neznalost své pravé identity.
  2. Lpění na představě o trvalosti světa, jehož samotná podstata je pomíjivá.
  3. Strach ze změn
  4. Ztotožňování s přeludem zvaným ego, který nám vnutila společnost.
  5. Strach ze smrti

Všichni se v podstatě zajímáme o sebe. A pokud je ten zájem opravdový a jde do hloubky nitra, každý nalezne místo, kde spočívá jeho pravé já, a pak odhalí tajemství štěstí.

Vaše pravá identita spočívá v základě vědomí nacházejícím se mimo mysl, rozum a ego. Když se podíváte dál a nezaměřujete se jenom na své já – tedy ono „já“, které se usilovně snaží najít v životě klid, lásku a spokojenost – vykročíte na cestu k své pravé identitě. Všichni jsme napojeni na zdroj tvoření.

Vaše bytí překonává prostor, čas, příčinu i následek. Vaše základné vědomí je nesmrtelné. Pokud znáte sami sebe na této úrovni, už nikdy nebudete trpět.

Když si vážíte lásky, klidu a spokojenosti, zjistíte, že vaša pravá identita tyto věci mnohonásobně umocní.

V tomto neustále se měnícím světe existuje něco, co je neměnné. Tato jednoduchá věta vyjadřuje cíl veškerého hledání.

Prvním a nejspolehlivějším průvodcem na cestě ke štěstí je vaše tělo. Jeho úlohou je podporování mysli, a pokud tělo a mysl spolupracují, vytvářejí stav, jemuž se říká štěstí. Když se rozhodujete, zda máte nebo nemáte jednat, zeptejte se svého těla:“Jak to cítíš?“ Jestliže vám vyšle signál v podobě fyzického nebo emocionálního stresu, znovu akci zvažte.

Mysl a tělo spolu vytvářejí jedno pole. Ale my je oddělujeme, což je nepřirodzené. Všechny myšlenky, smyslové vjemy a pocity jsou spojeny s tělem, které na ně nejak reaguje. Jsou-li mysl, tělo a duše v harmonii, přirodzeným výsledkem je pocit štěstí.

Pocit naplnění je pro mnoho lidí záhadou, ale my si ho môžeme rozložit na malé části. Pocit naplnění je výsledkem správného myšlení, správného cítění a správného jednání.

Zhluboka dýchejte, protože to je nejjednodušší způsob návratu k bdělé pozornosti.

Tělo potřebuje uvolnit energii blokovanou dávnými emocemi, vzpomínkami a traumaty.

Své tělo nejlépe posílím, když mu budu dopřávat vše, co nejvíc potřebuje, až už je to spánek, odpočinek, životodárná výživa, radost z pohybu nebo splynutí s přírodou.

Peníze, pozice, majetek a názory druhých silně ovplyvňují naši představu o sobě.

Pokud lpíte na vnějších věcech, setrváváte dál na povrchní úrovni existence. Ale tam žít nemáte. Jestliže neprojevujete své nejhlubší touhy, pramení to z faktu, že se považujete za někoho, kým nejste.

Jakmile víte, kdo skutečně ste, stačí jen být. Nemusíte o nic usilovat. Vaše pravé bytí je bytím vesmíru. Co víc můžete chtít?

Přirodzená velikost spočívá v nevinnosti a prostotě. A takové vlastnosti se nedají získat. Vycházejí z vašeho pravého bytí, a jakmile ho objevíte, bude z vás vyzařovat přirodzená životní krása a pravda.

Jakmile se vzdáte potřeby mít vždycky pravdu, budete mít k dispozici obrovské množství energie. Trvání na své pravdě naznačuje, že něco není v pořádku.

Tvrzení „já mám pravdu“ sice člověka uklidňuje, ale nepřínáší mu štěstí.

Žádné jediné správné hledisko neexistuje. Správné je to, co vyhovuje vašemu pohledu. Vidíte svět podle toho jací jste.

Když trváte na tom, že máte pravdu, obracíte sa zády k lásce spojení a nejvyšší jednotě.

Žadný problém se nedá vyřešit na té úrovni vědomí, na které vznikl.

Má-li pocit štěstí nejakou konkrétní příčinu, je ve skutečnosti další formou neštestí.

Kvalita vědomí určuje kvalitu života.

Pokud mysli umožníte, aby se přestala zapojovat do nekonečné honby za cíli, čas se zastaví. Budete prožívat svoje bytí.

Ego vás nutí ztotožňovat se s proměnlivým světem. Zaměřuje vaši pozornost na všechno kromě vašeho bytí.

Lidé říkají, že nemohou před svým trápením utéct. Ale jejich bolest se rodí z myšlenek a proto se dá změnit.

Vy neexistujete proto, aby jste podoporovali aktivity mysli. Mysl existuje proto, aby podporovala vás.

Ako si veci pripúštate je omnoho dôležitejšie než čo sa vám v živote stane.